Добре дошли в дигиталния свят на Техем!

Чрез регистрация в клиентския портал, получавате възможност бързо и лесно да заявявате услуги, в това число монтаж на дистанционни разпределители, топломери и водомери, да получавате информация за сметки и потребление, да изпращате заявления и документи към Техем - без да е необходимо да посещавате офис или да се свързвате с наш оператор.

Разгледайте всички възможности след регистрация.

Заявка за монтаж
 

Заявете монтаж на радиоуреди.
 
 
 
 
 

Проверка на сметка
 

Проверете изравнителната сметка за Вашия имот.
 
 
 

Регистрация на документ

Изпратете заявление, писмо, рекламация, получете отговор или проследете статуса на Вашия документ.

Отчети на радиоуреди
 

Проверете отчетите на Вашите дистанционни уреди.
 
 
 

График за годишен отчет

Проверете датите за годишен отчет на Вашите визуални водомери, разпределители, топломери.
 

Моите уреди
 

Проверете състоянието на Вашите уреди